Onze passie is projecten die werkgelegenheid versterken op te zetten en uit te voeren. Ontwikkeling van nieuwe medewerkers staat hierbij centraal, werken én trainen. Dat doen we vaak met ons aanzienlijke netwerk van specialisten. Matching van kandidaten is één resultaat maar denk ook aan:

Uitbreiding van jullie opleidings- en coachingsmogelijkheden

Door 10 jaar ervaring in het HBO onderwijs, samenwerking met onderwijsinstellingen én onze partners in werkparticipatie biedt BouwBoost werkgevers een compleet traject aan voor kennisontwikkeling en begeleiding van nieuwe medewerkers. Hiervoor hebben we een gedegen structuur ontwikkeld die per functieprofiel maatwerk wordt uitgevoerd.

Workshops inclusieve werkvloer en interculturele communicatie

Wij ontmoeten graag jouw organisatie bij de wens tot kennisontwikkeling of verbinding naar groepen die nog niet in het eigen netwerk aangesloten zijn. BouwBoost is verbonden met diverse bi-culturele instellingen en communities. Wij leggen in onze rol als influencer corporate inclusion uit hoe die verbinding tot stand komt en wat nodig is om deze slag succesvol te maken.

Duurzaam aannameproces van nieuwe werklozen, individuen en groepen of SROI

BouwBoost staat midden in de maatschappij en waardeert de potentie van de groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij samen met de ervaren organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning van deze groepen.

Download de white paper ‘post-co19, instroom nieuw technisch talent’ voor meer informatie.

Werken met statushouders?